ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,12:55  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..