กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุปผา แก่นแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพัทธนันท์
ครูผู้ช่วย