กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพัทธนันท์ โคตรทัศน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0918698530
อีเมล์ : siphaluk.s@gmail.com