กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุปผา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสิภาลักษณ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพัทธนันท์
ครูผู้ช่วย