กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกิริยา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ