ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ งดการเข้าศึกษาดูงานทุกกรณี
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจแพร่ระบาดเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นได้  ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น **ของดการเข้าศึกษาดูงานทุกกรณี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564**
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,11:26   อ่าน 3280 ครั้ง