ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กำหนดการสอบ

  • สอบระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาสอบและวิชาที่สอบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

  • วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
  • วิชาภาษาไทย เวลา 13.00-14.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

  • วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
  • วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 13.00-14.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,11:21   อ่าน 321 ครั้ง