ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

กำหนดการสอบ

  • สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาสอบและวิชาที่สอบ

  • วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.00-10.00 น. (ระยะเวลา 60 นาที)
  • วิชาภาษาไทย เวลา 10.30-12.00 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
  • วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.30-14.30 น. (ระยะเวลา 60 นาที)
  • วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 15.00-16.00 น. (ระยะเวลา 60 นาที)

** ข้อสอบวิชาภาษาไทย มี 2 รูปแบบ คือ แบบปรนัย และแบบอัตนัย (เขียนตอบ)

โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,11:19   อ่าน 310 ครั้ง