ภาพกิจกรรม
นักเรียนได้รับทุนการศึกษา จากกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 9 ราย ได้แก่ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 รายและระดับมัยมศึกษา จำนวน 3 ราย  จากกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2564,18:32   อ่าน 362 ครั้ง