ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน รับมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เขตภาคอีสาน ในโครงการ "โรงเรียนเครือข่ายอุ่นใจไซเบอร์" จากบริษัทเอไอเอส
“โครงการ AIS อุ่นใจไซเบอร์” เป็นหนึ่งในตัวอย่างโครงการของภาคเอกชน ที่มีเป้าประสงค์ในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยเกิดการตระหนักรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะเพื่อให้ใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย ซึ่งสอดรับกับสถานการณ์ที่สังคมไทยกำลังเผชิญในขณะนี้
AIS DQ เป็นแบบฝึกหัดบนออนไลน์ www.DQWorld.net ที่เน้นฝึกทักษะผ่านการเล่นเกม วันละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3-4 วัน สามารถเรียนจบคอร์สภายใน 2 สัปดาห์ ผู้ใช้งานสามารถทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองที่บ้าน โดยมีผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถเข้าไปดูในระบบได้ว่าบุตรหลาน หรือนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดแล้วหรือไม่
เอไอเอสได้เปิดตัวแบบฝึกหัด AIS DQ ไปเมื่อปลายปี 2562 โดยทำงานร่วมกับโรงเรียนระดับชั้นประถม3 – 6 ทั่วประเทศ 300 แห่ง และมีการทำ workshop กับครูตามโรงเรียนเหล่านี้ มีนักเรียนที่เข้ามาร่วมทำแบบฝึกหัดนี้แล้ว 2,000-3,000 คน

การพัฒนาทักษะความฉลาดด้านดิจิตอลDQ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ใน 8 ด้านหลัก ดังนี้

1 คิดก่อนโพสต์ ช้าลงสักนิด ใตร่ตรองก่อนโพสต์ ถึงลบแล้วก็อาจจะยัง อยู่บนโลกออนไลน์ ท าให้เราเดือดร้อนได้ในวันข้างหน้า
2 เช็กก่อนเชื่อ เช็กก่อนเชื่อ เช็กก่อนใช้ เช็กก่อนแชร์ ข่าวชัวร์ หรือมั่วนิ่ม หาแหล่งเชื่อถือได้เพื่อยืนยัน
3 ใจเขาใจเรา เห็นใจกันและกัน ใส่ใจคนรอบข้าง ไม่ส่งเสริมการ กลั่นแกล้งหรือความรุนแรง
4 สร้างกุญแจป้องกันการเข้าถึงข้อมูล พาสเวิร์ดก็เหมือนแปรงสีฟนั ไม่แชร์กับใคร และหมั่นเปลี่ยนบ่อยๆ เลี่ยงใช้ข้อมูลส่วนตัวเป็นพาสเวิร์ด
5 รับมือกับการแกล้งออนไลน์ STOP-BLOCK-TELL ไม่ตอบโต้นักเลงคีย์บอร์ด บล็อค และแจ้งผู้ปกครอง
6จัดเวลาอยู่หน้าจอ สร้างข้อตกลงร่วมกันในครอบครัว ไม่มัวอยู่บนหน้าจอ จัดชั่วโมงเรียน ชั่วโมงเล่นให้เหมาะสม
7 จริงใจไม่ปลอมตัวตน ท่องโลกไซเบอร์อย่างรับผิดชอบ จริงใจ ไม่สร้างภาพ ไม่สร้างตัวตนเพื่อหลอกลวงผู้อื่น
8 ปกป้องข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวมีค่ามากกว่ายอดไลก์ ภัยอาจใกล้กว่าที่เราคิด อย่าให้ข้อมูลรั่วไหลสู่คนแปลกหน้า

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,15:27   อ่าน 677 ครั้ง