ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์ 6 ขา
ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์ 6 ขา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เพื่อพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ ก้าวสู่การแข่งขันระดับประเทศ มีจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน 27 ทีม จาก 11 จังหวัด คือ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ ยโสธร สกลนคร ศรีษะเกษ จันทบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท เพชรบูรณ์ เลย โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ร่วมแข่งขันครั้งนี้ด้วย 
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,22:58   อ่าน 128 ครั้ง