ภาพกิจกรรม
ประชุมแลกเปลี่ยนหาแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์( Zero waste school)

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

     ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนให้การต้อนรับและร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดตั้งศูนย์การจัดการขยะเหลือศูนย์ (zero waste school) ปี 2563 คณะทำงานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทแคร์ยู จำกัด

     คณะทำงานนำทีมโดย นาวาเอกมนตรี ชูนามชัย ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school. พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนหาแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์( Zero waste school) ปี 2563 ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นประมาณเดือนมิถุนายน 2563

     โอกาสนี้ภาคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น และสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมต่อการจัดตั้งศูนย์ฯ

***ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการลงพื้นที่โรงเรียนครั้งนี้***

#SRITHAN SMART ศรีแห่งความดีงาน ฐานแห่งความสุขและปลูกจิตสำนึก#


โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,22:02   อ่าน 88 ครั้ง