ภาพกิจกรรม
เปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา...ตามรอยพ่อ
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา...ตามรอยพ่อ โดยมีนางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์ รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญณี แนรอท อาจารย์สอนประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณพ่ออุบล กินบุญ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เข้าร่วมในพิธี
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,22:52   อ่าน 107 ครั้ง