ภาพกิจกรรม
นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้อนรับ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบการอ่าน (Reading Test:RT)
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ได้ต้อนรับหน่วยศึกษานิเทศ เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,20:15   อ่าน 141 ครั้ง