ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคุณครู ทำหน้าที่ส่งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 40 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น

นามโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,11:21   อ่าน 352 ครั้ง