ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม .. 2563  โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ฑีฆายุพันธุ์ นายเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันครูประจำปี 2563 และให้โอวาทแก่คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 แห่ง ได้มีการส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู โดยมีพิธีมอบรางวัลครูหัวใจทองคำ ให้กับครูที่มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะในการทำงานซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและความเป็นสิริมงคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์พิธีกล่าวคำบูชาบูรพาจารย์ โดยมีนางสายชล  สิงห์สุวรรณ ข้าราชการเกษียณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานเป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณตนและจุดเทียนสร้างพลังแห่งครู รวมถึงมีการมอบรางวัลต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานครูเทศบาลต่อไป

โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2563,17:12   อ่าน 382 ครั้ง