ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสร้างสันติสุขในโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมกิจกรรม กับครูจันทิพย์ ปิยะวรธรรม (ครูเหล่น) และ ดร.ไพลิน โชติสกุลรัตน์ (ครูหลิน) ผู้เริ่มงานสื่อสารอย่างสันติในประเทศไทย ที่กรุณามาจัดกิจกรรมให้บทเรียนกับเด็กๆ และครู ให้ได้รับประสบการณ์ในการนำไปออกแบบกิจกรรมเองต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายลดความรุนแรงในเด็ก เพียงตระหนักและร่วมมือกัน ลดจากตัวครู ตัวเด็ก และสื่อสารไปที่ครอบครัว ...ไปด้วยกัน
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,22:11   อ่าน 310 ครั้ง