ภาพกิจกรรม
ทีมแกนนำนักรบสิ่งแวดล้อมและจิตอาสา ขยายเครือข่าย zero waste ใหักับวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน (ฐานที่ 3)
ฐานที่ 3 ฐานดินปุ๋ยชีวภาพ
เป็นการจัดการขยะอินทรีย์ ประเภทใบไม้ 
วัดมีใบไม้จำนวนมาก เดิมก็กำจัดด้วยการกวาดและเผา ซึ่งการเผา ก่อให้เกิดควัน ฝุ่นที่เป็นมลพิษตามมา หากจัดการใบไม้โดยการนำใบไม้พักรวมไว้ในบ่อพัก และใช้กระบวนการหมักตามสูตร ดืนปุ๋ยใบไม้ จะได้ดืนปุ๋ยใบไม้ที่มีคุณภาพ ในการดูแลต้นไม้ดอกไม้ประดับภายในวัด ลดขยะใบไม้โดยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน นักเรียนแกนนำได้สาธิตการหมัก โดยใช้ น้ำผสมกับน้ำหมักชีวภาพหรือ EM และจุลินทรีย์ตัวเร่ง พด. ราดสลับกับโรยปุ๋ยคอก ใช้ใบไม้ทับเป็นชั้นๆ ทิ้งไว้ 2-3 เดือน รอให้ย่อยเป็นดิน และนำไปใช้ได้
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2562,21:16   อ่าน 306 ครั้ง