ภาพกิจกรรม
ทีมแกนนำนักรบสิ่งแวดล้อมและจิตอาสา ขยายเครือข่าย zero waste ใหักับวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน (ฐานที่ 1)
ฐานที่ 1 ..การจัดการขยะอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร กลุ่มเรียนรู้ คือ ทีมแม่ครัวอาสาของวัด โดยการนำของพระมหาพิทักษ์ ระหว่างรอความพร้อม พวกเราเก็บกวาด และแยกขยะตามประเภท นำขยะเปียกจากครัวเตรียมมาใช้ในการทำน้ำหมักชีวภาพ ครูสุนิสาและทีมนักเรียน อธิบาย วัตถุดิบ ส่วนประกอบ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม สาธิตการผสม ส่วนต่างๆ ..ให้ทีมแม่ครัว ได้เห็น ได้สัมผัส ลงมือตามกระบวนการ และสาธิตการใช้ประโยชน์ของ EM ในการทำความสะอาดพื้น ตลอดจนแนะนำการนำไปใช้ในครัวเรือน ท้ายสุด แม่ครัวที่ตอบคำถามได้ ..ได้รับแจก EM ไปใช้คนละขวด
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2562,20:57   อ่าน 309 ครั้ง