ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จัดปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ป.1และ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562#2
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จัดปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ 
**ภาคเช้า นักเรียนชั้น ป.1 และนักเรียนระดับชั้น ป.2-6 ที่ย้ายเข้าใหม่ 
**ภาคบ่าย นักเรียน ชั้น ม.1 และนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ที่ย้ายเข้ามาใหม่

***14 พ.ค. 62 #เปิดภาคเรียน 1/2562 ***


โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,13:34   อ่าน 338 ครั้ง