ตารางการเข้าเรียน เทอม 1/2565
อนุบาล-อาคารฐานพะยอม 17-20 พ.ค.65
อนุบาล-อาคารฐานพะยอม 23-31 พ.ค.65
อาคารศรีคูน 17-20 พ.ค.65
อาคารศรีคูน 23-31 พ.ค. 65