สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โ​รงเรียน

สีประจำโรงเรียน
แดง - ขาว