รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
151/74 ซ.มะลิวัลย์5   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043236978


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :